Hvem står bag LYS1

Aarhus Kommune

I LYS1 projektet er to kommunale forvaltninger involveret.

  • Borgerservice og Biblioteker
  • Sport og Fritid
Ønsker til LYS1

Kommunen har udtrykt ønske om at udvide eller flytte Højbjerg Bibliotek på Oddervej. Se notat. En mulighed er et bygge et tidssvarende Borgerservice og Bibliotek i Lyseng, hvor også Lokalarkivet flytter med ind. Kulturformidlingen vil derved komme tæt på mange daglige brugere og få en central placering i 8270-området.

Sport og Fritid har ansvaret for området og driver bl.a. det kommunale Lyseng Svømmebad.

Det skal understreges at der ikke at truffet beslutning om at etablere LYS1. Parterne bag projektet arbejder på at tilvejebringe et grundlag så Aarhus Byråd kan tage stilling.

Kampsport

Vi er en dynamisk og innovativ kampsportsklub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland.

Vi er en fusion mellem den gamle Viby Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub og bygger således på årtiers traditioner såvel energi og pionerånd. Vi er tilknyttet stormester Choi Kyoung An 9. dan og interesseforeningen Chois Venner.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

Ønsker til LYS1

Vi håber at etablere et samlet kampsportscenter i det nye byggeri og flytte ind i fællesskabet af sportsklubber i Lyseng.

Højbjerg Gymnastik

Højbjerg Gymnastikforening blive etableret i 1990 og tæller godt 1600 medlemmer, heraf over 100 frivillige. Vi tilbyder holdtræning fra 1 – 90 årige indenfor familiegymnastik, spring og leg, spring, rytme, dans, opvisningsgymnastik, motion og fitnessaktiviteter som jumping, step, HIIT, funktionel træning mv. Derudover tilbyder vi Krolf og Floorball. Vi glæder os over hver eneste time vi afholder i de dejlige rammer i Lyseng Idrætscenter. Udover de 2 sale i Lyseng Idrætscenter har vi også træning i 3 gymnastiksale på skoler i 8270.

Foreningen er medlem at DGI og Idrætssamvirket i Aarhus Kommune. Højbjerg Gymnastik arbejder tæt sammen med Højbjerg Træning.

Ønsker til LYS1

Vi håber at give plads til fortsat udvikling af foreningen, at kunne flytte alle foreningens hold til nye lokaler og til at være med i fællesskabet på Lyseng. Vi håber at udvidelsen kan give plads til de mange der ellers hvert år kommer på venteliste, specielt på børneholdene samt give gymnaster mulighed for at træne mere end 1 ugentlig træning for at kunne dygtiggøre sig.

Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness

Vi er et foreningsbaseret fitnesscenter i Lyseng Idrætcenter. Vi åbnede samtidigt med centeret i september 2010. Vi har ca. 650 medlemmer og konstant ventesliste for nye indmeldelser. Vi har medlemmer fra 15 år og op efter herunder en betydelig seniorgruppe.

Vi driver et fitness med høj kvalitet i uddannede instruktører, dejligt lyst lokale og opdateret udstyr. Hertil uformelle forhold og god hygge i ramme af en forening. Vi er medlem af DGI og Anti-doping Danmark.

Ønsker til LYS1

Vi håber at kunne flytte over i det nye byggeri og få et større areal til flere medlemmer. Et fitness som også er bedre indrettet til de varierede tilbud vi gerne vil give og bedre muligheder for de nye træningsformer, som f.eks. cirkelhold, TRX og kettlebellsLæs mere.

Fællesrådet 8270

Fællesrådet arbejder ihærdigt med en helhedsplan for Lyseng området og er aktiv i LYS1 samarbejdet.

Ønsker til LYS1

Et kultur- og idrætscenter til bedst mulig gavn for alle borgere i området.

Fonden Lyseng Idrætscenter

Fonden Lyseng Idrætscenter er en almennyttig fond med det formål at opføre, eje, administrere og udvikle Lyseng Idrætscenter. Fonden ledes af en fondsbestyrelse med repræsentanter fra området.

Fonden er stiftet efter lokalt initiativ og med kommunal opbakning til at varetage driften af idrætscenteret, der blev opført i 2010.

Lyseng Idrætscenter skal hovedsalig anvendes til almennyttige idrætslige formål, men den må også udlejes til andre formål. Bygningen står på kommunalt ejet jord.

Ønsker til LYS1

Fonden håber at kunne tilbyde endnu bedre idrætsfaciliteter og samarbejde i Lyseng området til gavn for alle borgere i området.

Hjemmesiden ejes af Fonden Lyseng Idrætscenter og redigeres af LYS1 gruppen nedsat af Fonden, Fællesrådet og tre Lyseng foreninger.