MERE TIL ALLE – på ét sted

LYS1 er på vej!

Aarhus Kommune ønsker at flytte biblioteket fra Oddervej til Lyseng og etablere et fuldt moderne medborgercenter. Derudover ønsker kommunen at etablere en ny børneinstitution på området.

Lyseng Idrætscenter vil gerne udvide med flere faciliteter til gavn for sporten i Højbjerg.

Salling Fondene har doneret 10. mill. kroner til de nye idrætsfaciliteter i Lyseng.

I LYS1 projektet arbejder vi sammen for at etablere ønskerne et nyt byggeri i Lyseng med bibliotek, borgerservice, lokalarkiv, børneinstitution, gymnastik, fitness, kampsport, café, mødesal, udstillingsmuligheder og fælles faciliteter.

Vi kalder det Mere til alle – på et sted, hvor elementerne fra kultur og idræt spiller sammen og giver mere værdi til hinanden.

Lige nu arbejdes der målrettet med at få opstillet et mere konkret lokaleprogram gennem et antal workshops. Målet er et beslutningsgrundlag til Aarhus Byråd og Fonden Lyseng Idrætscenter inden sommerferien 2019.

Vision og helhedplan er godkendt

Rapporten ”LYS1 vision og helhedsplan” har været forelagt i såvel kommunen som Fonden Lysengs Idrætscenters bestyrelse. Begge steder er visionen godkendt som grundlag for det videre forløb.

Hent dokumentet (pdf).

Seneste nyt

Hjemmesiden ejes af Fonden Lyseng Idrætscenter og redigeres af LYS1 gruppen nedsat af Fonden, Fællesrådet og tre Lyseng foreninger.