STYREGRUPPEN

styregruppen@lys1.dk

Styregruppen består af lokal folk fra Lyseng og repræsenterer Lyseng i projektet. Vi deltager i arbejdet med de kommunale forvaltninger – Kultur & borgerservice plus Børn & Unge. Samarbejdet køres af Projektfølgegruppen vist her på organisationsplanen for LYS1 projektet:

Styregruppen er nedsat af Fonden Lyseng Idrætscenter, Fællesrådet og de tre idrætsforeninger, der har tilbudt at leje sig ind i det nye byggeri. Styregruppen er bemandet således:

Leif Fisker Jensen

Formand for LYS1 styregruppen
Bestyrelsesmedlem i Fonden Lyseng Idrætscenter
Bestyrelsesmedlem i Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness

Kontakt: styregruppen@lys1.dk

Hans Skou

Formand for Fonden Lyseng Idrætscenter
Tidligere medlem af Aarhus Byråd

Lisbeth Spanggaard

Bestyrelsesmedlem i Fonden Lyseng Idrætscenter
Formand i Højbjerg Gymnastikforening

Metin Aydin

Medlem af Aarhus Byråd
Bestyrelsesmedlem i Aarhus Syd Taekwondo
Forretningsudvalgsmedlem i Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

Carl Nielsen

Udpeget af fællesrådet til LYS1 styregruppen.
Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

Morten Brødbæk Sørensen

Bestyrelsesmedlem i Fonden Lyseng Idrætscenter

Hjemmesiden ejes af Fonden Lyseng Idrætscenter og redigeres af LYS1 gruppen nedsat af Fonden, Fællesrådet og tre Lyseng foreninger.