LYS1 visionen

Formuleret af initiativgruppen primo 2017.

LYS1 – en ny måde at samles på

Velkommen til et unikt, stærkt og givende samlingssted i hjertet af lokalsamfundet Holme – Højbjerg – Skåde. Her skaber vi værdi for brugerne og løfter lokalsamfundets styrker til nye højder.

Vi bygger videre på vores solide fundament i Lyseng, hvor vi i dag har skabt et sted, der samler mange forskellige aktiviteter, og dermed brugergrupper. Vi kan se de mange gode relationer, der er i og omkring Lyseng, og vi ønsker at lade det vokse og give os endnu mere: mere synergi, mere fællesskab og mere tid til dét, der betyder noget, giver glæde og livskvalitet.

Målet med vores projekt er at udvide det nuværende idrætscenter til et kultur- og idrætscenter, der henvender sig til alle borgere i området og herved skaber det krydsfelt, hvor alle mødes på tværs af interesser og alder. Det nye center vil indeholde bibliotek, borgerservice, lokalarkiv, en daginstitution,
mødelokaler og sal.

Planerne omfatter også et fælles styrketræningsrum, en danse- og bevægelsessal, et kampsportscenter og et udvidet fitnesscenter.

Og de nye bygninger bindes fysisk sammen med de nuværende svømme- og idrætshaller med et fælles indgangs- og opholdsområde, som allerede nu kaldes Det Demokratiske Torv.

Fra vision til virkelighed

Virkeliggørelsen af visionen hviler trygt i det lokale engagement: Lokalområdet har gentagne gange vist sin styrke, vilje og motivation til at arbejde effektivt for at nå et fælles mål. Der er stærke kræfter på spil, når en samlende vision tænder energien i beboerne – på tværs af alder, køn og interesser. Og visionen om LYS1 finder sin basis i det eksisterende center, der på nuværende tidspunkt giver os en forsmag på de fordele, der ligger i en udvidelse og styrkelse af området. Potentialet er åbenlyst og ligger klar til at folde sig ud.

LYS1 er unikt, fordi …

Vi taler om et projekt, som via sine tilbud og muligheder appellerer til alle lokale brugere: idrætsudøvere, biblioteksgængere, kulturelt interesserede, brugere af daginstitutioner – og alle borgere, der gør brug af borgerservice. LYS1 skaber grundlag for, at fælleskabet i området vil blomstre til gavn for alle aldersgrupper. LYS1 skaber mulighed for synergi og nye fællesskaber på tværs af de mange aktiviteter til gavn for de mange brugere.

LYS1 er unikt, fordi …

den lokale forankring gør projektet levedygtigt og langtidsholdbart: Det udspringer af brugernes ønsker og behov og drives frem af lokale kræfter. Det kalder
på ejerskab, engagement og ansvarstagen, både i udviklingsfaserne og i den efterfølgende drift og daglige brug.

Vi yder i fællesskab og nyder i fællesskab!

LYS1 er unikt, fordi …

arkitekturen skaber frugtbare rammer for samarbejde, synergi og møde mellem de mangeartede brugergrupper.

’Det Demokratiske Torv’, som er en central del af bygningerne, er grundstenen i visionen om fællesskab og mødet mellem brugerne. Facade, indgang og hjertet i LYS1 inviterer brugerne til at indgå i fællesskabet og være med til at præge miljøet, stemningen og kulturen.

Hjemmesiden ejes af Fonden Lyseng Idrætscenter og redigeres af LYS1 gruppen nedsat af Fonden, Fællesrådet og tre Lyseng foreninger.