Workshop – trin 3, stormøde for de kommende brugere

Mødet blev afholdt i Lyseng Idrætscenter. Ialt ca. 40 personer fra de kommunale forvaltninger Borgerservice og Biblioteker, Børn og Unge samt Sport og Fritid deltog sammen med repræsentanter for områdets idrætsklubber – fodbold, svømning, håndbold, gymnastik, fitness, træning, badminton, skytter, kampsport og tennis.

Henrik Traberg fra Borgerservice og Biblioteker bød velkommen og gennemgik kort dagsorden, projektets organisering og tidsplan. Herefter gennemgik Lars Serup status på udviklingen af projektet til LYS1 og viste skitser af en placering af de ønskede kvadratmeter.

Næste punkt var en øvelse – kommentarer til foreløbig situationsplan.

Øvelsen gik ud på at forholde sig til den foreløbige disponering af LYS1 og de omkringliggende arealer – herunder adgangsforhold, parkering mv. Kommentarerne til projektet blev fastholdt vha. post-its placeret direkte ovenpå en udprintet udgave af situationsplanen i A0-format.

Til sidst blev der opsamlet i plenum.

Hjemmesiden ejes af Fonden Lyseng Idrætscenter og redigeres af LYS1 gruppen nedsat af Fonden, Fællesrådet og tre Lyseng foreninger.