November 2018

STADIG FREMDRIFT FOR LYS1 – KULTUR- OG IDRÆTSCENTRET

Det kræver tålmodighed og engagement at få realiseret et lokalt kultur- og idrætscenter.

Tålmodighed, fordi mange parter deltager med deres interesser og økonomi.

Engagement, fordi vi tror på nytten af en indsats, hvor fællesskabet giver mere end egeninteressen.

LYS1 skal være center for et nyt bibliotek med borgerservice, en daginstitution og nye idrætsfaciliteter (gymnastik, kampsport og fitness) – foruden naturligvis de nuværende faciliteter på Lyseng.

Fremdriften kan til tider være vanskelig at se udefra, men der sker meget:

I foråret havde vi en workshop. Her deltog en lang række lokale foreninger og interessenter – foruden kommunen, Fonden Lyseng Idrætscenter og Fællesrådet. Workshoppen gav en række gode ideer/forslag til det videre arbejde.

Vi har også – på initiativ af kommunen – indhentet erfaringer fra lignende projekter i Gram og Rødding. De lokale parter (fra kommune og foreninger) fortalte om de udfordringer, men ikke mindst klare fordele, som et sådant fælles projekt med kultur/institutioner/idræt giver.

Det næste skridt er at få opstillet et mere konkret lokaleprogram. Der skal ikke mindst fokuseres på mulighederne for en “dobbeltudnyttelse” af lokalerne. Til at lede den proces er ansat firmaet Transform v/arkitekt Lars Serup, der tidligere har gennemført en række tilsvarende projekter, bl.a. i forbindelse med Cirkhuset i Brabrand.

Transform har lavet en “visions- og konkretiseringsproces”, som vil inddrage en bred kreds af brugere og interessenter i arbejdet. Arbejdet er opdelt i 4 trin:

  •  Trin 1: Individuelle møder med primære brugere (betalere) af nybyggeriet (november)
  •  Trin 2: Fælles workshop 1 med primære brugere af nybyggeriet (december)
  •  Trin 3: Stormøde med alle foreninger i og omkring Lyseng og øvrige brugergrupper (januar 2019)
  •  Trin 4: Fælles workshop 2 med primære brugere af nybyggeriet (januar/februar 2019)

Processen skal munde ud i et funktionsprogram med fokus på synergieffekter – både mht. lokaler og aktiviteter – mellem de mange forskellige brugere. Programmet skal give grundlag for en opdateret oversigt over projektets økonomi – og dermed være grundlag for en stillingtagen i foråret 2019 i Fonden og Aarhus Byråd om næste skridt.

Vi har store forventninger til Transforms indsats med funktionsprogrammet. Vi ved, at det kan være svært at ændre vaner og traditioner. Men går vi åbent ind i samarbejdet, vil LYS1 kunne give MERE TIL ALLE – på et sted!

Med venlig hilsen LYS1-styregruppen ved
Lisbeth Gade Spanggaard, Metin Aydin, Leif Fisker Jensen, Morten Brødbæk Sørensen, Carl Nielsen

Hjemmesiden ejes af Fonden Lyseng Idrætscenter og redigeres af LYS1 gruppen nedsat af Fonden, Fællesrådet og tre Lyseng foreninger.