Artikel af Tove Svejgaard


Med tak til Lokalarkivet bringer vi her en fortælling om Lysengs historie.

Fra mark til idrætscenter. Et overblik over Lysengs historie.

Spiren til Lyseng Idrætscenter blev lagt for over 100 år siden. Skåde Skole blev indviet i 1907, og efter skoletid spillede nogle af eleverne fodbold på de nærliggende marker. Sporten blev efterhånden så populær, at der i 1922 blev nedsat en bestyrelse, som dannede foreningen Skaade Boldklub. I begyndelsen skiftedes køerne og fodboldspillerne til at bruge markerne, indtil der i 1933 blev etableret en slags fodboldbane ved Skåde Skole, på grund af indhegningen kaldet Hønsegaarden, som medlemmerne af klubben kunne bruge. Ved salg af lodsedler lykkedes det at samle 200 kr. ind, som rakte til at bygge et lille ydmygt træhus, hvor spillerne kunne klæde om, men som hverken havde lys, vand eller sanitet.

Ønsket om at skabe fremgang for fodbolden medførte, at sognerådet og Andelsselskabet Kragelund indledte forhandlinger om anlæggelsen af en rigtig fodboldbane, og resultatet blev, at Andelsselskabet skænkede et areal eng og granskov nedenfor Hotel Kragelund (det nuværende Kultur- og Kontaktsted Kragelund), hvor den nye boldbane blev indviet i 1936.

Skaade Boldklub fik ret til at benytte banen og skiftede i den forbindelse navn til Kragelund Idrætsforening, i daglig tale forkortet til KIF. Der var ikke midler til at bygge nyt klubhus, og først i 1941 blev det gamle røde træhus afløst af et nyt bindingsværkshus, efter tidens normer ren luksus og til stor glæde for fodboldspillerne.

Da klubben havde 25-års jubilæum i 1947, havde den fået så mange medlemmer, at mange ønskede et nyt og større idrætsanlæg. Kontorchef E.G. Jürgensen skrev i 1946 i lokalavisen: ”Da Andelsselskabet Kragelund i 1936 overgav Idrætsparken til Kommunens Ungdom, var det med Ønsket om, at denne maatte blive flittigt benyttet. Det haarde Slid på Fodboldbanen vidner om, at dette er gaaet i Opfyldelse, men det vidner ogsaa om, at det projekterede Træningsanlæg ved Lysenggaard er paakrævet til Aflastning af Idrætsparken.” Der gik en årrække med planlægning og indsamling af penge til projektet, der blev realiseret, efter at Holme-Tranbjerg Sogneråd havde købt 6 tønder land fladt markområde af Lysenggaard på Hjulbjergvej.

Da det nye anlæg blev indviet i 1955, var der blevet opført et klubhus af genbrugstræ, som stammede fra en nedrevet sommerrestaurant ved Moesgård Strand. Klubhuset indeholdt flere omklædningsrum og badefaciliteter til fodbold- og håndboldspillere. Endvidere var der en badmintonhal, som også blev benyttet til bordtennis og gymnastik, samt en skydebane i underetagen. Det udendørs anlæg omfattede 2 fodboldbaner, en håndboldbane og en grusbane til brug i vinterhalvåret. Svømmehallen og et udendørs svømmebassin kom til i 1969, men døjede i årevis med byggesjusk og fejlkonstruktioner. Senere blev det udendørs bassin nedlagt.

Også i Holme var der interesse for at spille fodbold, og eleverne fra Holme Skole benyttede den såkaldte Engen nedenfor skolen til formålet. I 1952 dannedes Holme Idrætsforening med træningsbaner på Engen, mens omklædningen foregik på Holme Skole. Fodboldklubberne i de to nabo-idrætsforeninger var hårde konkurrenter; spillerne satte ved lokalopgørene en ære i at vinde over deres modstandere, og det blev anset for en kolossal ydmygelse at tabe ved en af de halvårlige kampe. Kragelund Idrætsforening var vokset betydeligt i 60’erne, og i forbindelse med kommunalreformen i 1970 fusionerede den med Holme Idrætsforening. Den ny forening fik navnet Lyseng Idrætspark.

I de kommende år steg antallet af medlemmer i Idrætsparken og dermed også utilfredsheden med klubhuset, som blev anset for at være utidssvarende og for lille, samtidig med at det blev kritiseret for at være en brandfælde. I foreningens medlemsblad kunne man i maj 1976 læse følgende: ”Der går mange penge spildt ved opvarmningen af ”klubhuset”, det er så galt, at om vinteren snakker fuglene om at lade være med at flyve til de varme lande, for de kan godt nøjes med at flyve på Lyseng, for der fyres også for fuglene.” Huset var så utæt, at det sneede ind om vinteren, og der kun var 5 graders varme i omklædningsrummene.

Der var allerede gang i forhandlinger med Aarhus Kommune om opførelsen af et nyt klubhus, da det gamle i 1978 nedbrændte totalt. Allerede to år senere var et nyt klubhus færdigbygget, og i 1986 stod det gule klubhus ved fodboldbanerne færdigt til brug. Den nye idrætshal blev indviet i 2010.

I Lyseng Idrætscenter, som vi kender det i dag, er der mulighed for at dyrke fodbold, håndbold, volleyball, gymnastik, fitness, taekwondo og svømning. Derudover er der et skater- og parkourområde. Højbjerg Badmintonklub derimod er ikke en del af Idrætscentret, men en selvstændig forening.

Tove Svejgaard
Med tak til Claus Hedemann fra Lokalhistorisk Arkiv.

Hjemmesiden ejes af Fonden Lyseng Idrætscenter og redigeres af LYS1 gruppen nedsat af Fonden, Fællesrådet og tre Lyseng foreninger.